Fakta om kvinnor och män i Västmanland

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 35

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida broschyr Fakta om kvinnor och män i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län har tillsammans med SCB tagit fram en statistikbok i fickformat med könsuppdelad statistik om kvinnor och män i Västmanland inom olika områden med utgångspunkt från de jämställdhetspolitiska målen. Statistiken är nedbruten både på länsnivå och på kommunnivå och innehåller en mängd fakta och information om levnadsvillkoren för kvinnor och män i länet.

Kontakt