Det civila samhället och integration: en översikt

Om publikationen

Löpnummer: 2015:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har sedan 2014 i uppdrag att stärka den civila sektorns, alltså föreningslivets, roll i etableringen av nyanlända. Föreningslivet är redan nu en nyckelaktör i integrationsarbetet, något som inom regeringens integrationspolitik ska uppmärksammas och utvecklas.
Ett led i uppdraget att stärka föreningslivets roll i nyanländas etablering är rapporten Det civila samhället och integration: en översikt. Rapporten kartlägger olika förutsättningar för att föreningslivet ska kunna delta i integrationsarbetet i högre grad. Den lyfter sedan fram goda exempel och reflekterar kring hur Länsstyrelsen kan bidra till att stärka samverkan mellan civil och offentlig sektor.

Kontakt