Bottenfauna i Västmanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:23

Diarienummer: 502-1785-2015

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas resultat från undersökningar av bottenfauna i nio vattendrag i Västmanlands län. Av de nio undersökta vattendragen genomförs kalkning i sju. Ett av de okalkade vattendragen är ett referensvattendrag som rinner genom det stora område som drabbades av skogsbrand år 2014.

Bottenfaunaprovtagningen utfördes under våren och sommaren 2015 av Ecolimne och personal från Länsstyrelsen. Proverna har artbestämts och analyserats av Bottenfaunalaboratoriet på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kontakt