Bostadsmarknadsanalys 2015 - Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Västmanlands befolkning ökade förra året med över 2600 invånare. Antalet invånare i länet är nu 275 193 invånare. Stört befolkningsökning skedde i Västerås med 1573 invånare men av länets tio kommuner ökade samtliga.
Bostadsmarknadsenkäten visar att det råder brist på små lägenheter i länets tätorter. Denna brist drabbar främst ungdomar och äldre i behov av små lägenheter. Även nyanlända flyktingar med mindre kontaktnät har svårt att hitta bostad i länet.

Kontakt