Tillsyn enligt miljöbalken m m 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:01

Diarienummer: 500-902-14

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har för år 2014 tagit fram en samlad plan för Länsstyrelsens tillsyn enligt miljöbalken, Planen omfattar även tillsyn enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) och terrängkörningslagen (1975:1313). Planen beskriver fördelningen av resurser och hur dessa har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

Kontakt