Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren

Om publikationen

Löpnummer: 2014:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

I detta faktablad redovisar Länsstyrelserna kring Mälaren sina rekommendationer av hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn till risken för översvämning.
Länsstyrelserna anser att:

  • Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000).
  • Enstaka byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 1,5 meter (RH2000)

Kontakt