Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2016-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2014:03

Diarienummer: 300-2465-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Regeringen gav 2013-05-02 länsstyrelserna i uppdrag att utarbeta regionala serviceprogram för 2014 till 2018. Syftet är att främja grundläggande service för kvinnor, män och företag i alla delar av landet. Serviceprogrammet ska börja gälla och genomföras från och med 1 april 2014.

Detta regionala serviceprogram föreslår åtgärder för att bättre främja service på landsbygden. Programmet avser främst att främja dagligvarubutiker och drivmedelsstationer så att service kan tillhandahållas på små orter. En stor del av åtgärderna handlar om att ändra riktlinjerna för de stöd till kommersiell service som Länsstyrelsen betalar ut i olika kommuner.

Kontakt