Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2014:06

Diarienummer: 503-754-14

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, de kommunala miljönämnderna/miljökontoren. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016 omfattar de kapitel i miljöbalken där miljöenheten och naturvårdsenheten inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för vägledningen. För 2014 är tillsynsvägledningen detaljplanerad, medan planen för 2015 och 2016 endast anger övergripande ramar.

Planen består av två delar - Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt Plan för tillsynsvägledningen 2014-2016.

Kontakt