Lavar och luft i Västmanland

Om publikationen

Löpnummer: 2014:05

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

En uppföljning av lavfloran på träd mellan 1995-2013

Lavar är känsliga för luftföroreningar och används ofta för att följa upp effekter av olika slags påverkan. Undersökning av lavfloran ingår inom den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län och utfördes första gången 1995 och återinventeringar har gjorts 2001, 2007 och nu senast 2013.

Syftet med undersökningen är att studera lavflorans utveckling på träd och vad förändringen av lavvegetationen berättar om dagens luftföroreningssituation i länet. Jämförelser görs sedan med tidigare inventeringar.

Undersökningen omfattar träd i två typer av miljöer med olika föroreningsbelastning - landsbygdsträd och tätortsträd. Övervakning av landsbygdsträden ger en uppfattning om bakgrundstillståndet inom Västmanlands län samt att de används som referensträd till tätortsträden.

Kontakt