Jämförelse av rekommendationer för nybyggande vid vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2014:08

Diarienummer: 424-4397-14-1

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Syftet med rapporten är att jämföra rekommendationer för byggande vid vatten från samtliga länsstyrelser. Detta har gjorts genom att:

  • Undersöka tillämpningen av rekommendationerna inom länsstyrelserna, titta på vilka antaganden om havsnivåhöjning som används samt hur de olika rekommendationerna har motiverats.
  • Undersöka närmare hur rekommendationerna används av länsstyrelserna i Mälardalsregionen.
  • Genomföra en närmare studie av kommunerna i Västmanlands län och titta på hur Länsstyrelsens beslutade rekommendationer har använts av kommunerna samt vilka andra rekommendationer som har använts.
  • Undersöka vilka nationella rekommendationer för nybyggande vid vatten som finns i några valda länder och hur dessa används.

Denna rapport tillför inga värderingar, synpunkter eller rekommendationer. Ambitionen har varit att genomföra en lägesbeskrivning och tjäna som underlag för vidare diskussion.

Kontakt