Inventering av mosippa i Västmanlands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:14

Diarienummer: 512-1695-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

År 2013 genomfördes en heltäckande inventering av mosippa Pulsatilla vernalis i Västmanlands län. Inventeringens mål var att uppskatta antalet plantor vid varje lokal, bedöma lokalernas status samt avgöra vilka åtgärder som behöver genomföras för att långsiktigt bevara arten i länet.

Totalt besöktes 50 lokaler där det funnits mosippa förut. Vid 28 lokaler fanns mosippa fortfarande kvar. Totalt inräknades minst 409 plantor med 898 blomstjälkar samt minst 1 054 bladrosetter. Både helt nya lokaler och nya dellokaler hittades i samband med inventeringen.

I bilagan "Lokalredovisning" beskrivs samtliga lokaler där mosippa noterades i samband med inventeringen 2013. De olika lokalerna sorteras in under respektive kommun och omnämns där i alfabetisk ordning. Lokalerna, dess namn och avgränsningar följer inte alltid det som tidigare har använts inom floraväkteriet eller i Artportalen. 

Kontakt