Förvaltningsplan för stora rovdjur i Västmanlands län 2014-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2014:18

Diarienummer: 218-5656-2014

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Sveriges riksdag har beslutat att det ska finnas björn, järv, lo, kungsörn och varg i vårt land och att de ska finnas i livskraftiga stammar. Sverige vill även ha en levande landsbygd och ett rikt djurliv i våra skogar. Avsikten med denna förvaltningsplan är att kunna jobba för att alla de olika perspektiven kan tas hänsyn till och att vi ska ha en transparent, väl förankrad och fungerande rovdjursförvaltning i Västmanland, såväl som i Sverige. 

Kontakt