Bottenfauna i Västmanlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:24

Diarienummer: 582-1154-14

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Den här rapporten redovisar ekologisk status, försurning och naturvärde hos bottenfauna i nio vattendrag i Västmanlands län 2014. Syftet med provtagningen är att få underlag för statusbedömning, se om kalkning haft önskvärd effekt på bottenfaunan samt att följa bottenfaunans utveckling i värdefulla vattendrag.

Resultatet visar på hög status vid en lokal, god vid fyra lokaler, måttlig vid två lokaler samt otillfredsställande vid två lokaler. Sex lokaler bedöms ha högt naturvärde. Tre lokaler bedöms ha medel eller lågt naturvärde. Avsaknad av riktigt försurningskänsliga arter vid fyra lokaler indikerar att kalkningen i dessa vattendrag behöver fortsätta.

Kontakt