Bostadsmarknadsanalys 2014 Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:11

Diarienummer: 405-3044-14

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Denna bostadsanalys är ett första steg på ett större arbete som kommer att ske på Länsstyrelsen under hösten. En djupare genomlysning av bostadsmarknadssituation har skett med hjälp av konsulter från WSP. Resultaten av den samt Länsstyrelsens analys kommer att presenteras i en rapport.

Antalet invånare i länet har ökat de senaste åren och uppgick 31 december 2013 till 259 054 invånare. Det är främst Västerås kommun som ökar men även andra kommuner i länet visar på en positiv befolkningsutveckling. Det verkar som om den negativen trenden har vänt i länet.

Bostadsmarknadsläget i länet har förändrats så att kommuner med överskott har minskat så att balans finns i fem kommuner och underskott i tre kommuner. Två kommuner redovisar att de har ett överskott på bostäder. Förändringen är tydlig i några kommuner som under flera år har haft överskott på lägenheter och varit tvungna att riva bostadsfastigheter. Nu planeras det för nybyggnation och nya detaljplaner är på gång i dessa kommuner.

Västmanland har tio kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås. Västmanlands befolkning är ojämnt fördelad i länet. Hälften av alla Västmanlänningar bor i Västerås kommun. Skinnskatteberg är länets minsta kommun med drygt 4 000 invånare och Västerås är Sveriges sjätte största stad med drygt 142 000 invånare.

Kontakt