33 elfisken i reglerae vattendrag i Västmanlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:21

Diarienummer: 502-1451-2015

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen utför årligen elfisken på ett stort antal lokaler i länet. Elfiskelokalerna i den här rapporten har det gemensamt att de ligger i vattendrag som i olika utsträckning påverkas av vandringshinder och reglering, det vill säga en onaturlig variation i flödet.

Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå god ekologisk status. Elfiske är en bra metod för att samla information till bedömningar av den ekologiska statusen i vattendrag. Syftet med den här inventeringen är att utifrån de 33 elfiskelokalerna ge underlag för statusbedömningar, men också ur ett mer allmänt perspektiv, utöka kunskapen om fiskarter och dess utbredning i Västmanländska vattendrag.

Kontakt