Vägar till ett dynamiskt näringsliv - på lika villkor?

Om publikationen

Löpnummer: 2013:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Västmanlands län har regeringens uppdrag att stimulera länets tillväxt med syftet att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen.

Tillväxten kan bara bli hållbar om de resurser som finns lokalt och regionalt tas tillvara. När det gäller företagande, ser vi att villkoren skiljer sig åt för kvinnor och män och att kvinnors resurser inte tas tillvara i önskvärd omfattning.

Kvinnors företagande ökar i Västmanland, men det går långsamt. Kvinnor utgör ca 30% av länets nyföretagare och drygt 20% av samtliga företag i länet drivs av kvinnor. En orsak till ökningen av kvinnors nyföretagande är programmet ”Främja kvinnors företagande”, där Länsstyrelsen har fördelat medel till stöd för kvinnors företagande i form av utbildnings-, coaching- och informationsaktiviteter.

Programmet startade 2007 och kommer att avslutas 2014.

Kontakt