Tillsynsplan enligt miljöbalken 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har för år 2013 tagit fram en samlad plan för Länsstyrelsens tillsyn enligt miljöbalken, lag om vissa torvfyndigheter, lagen om allmänna vattentjänster, lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, jaktlagen och terrängkörningslagen. Planen beskriver fördelningen av resurser inom och mellan olika verksamhetsområden och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

Under 2013 beräknas totalt 300 dagar läggas ner på tillsyn över miljöfarliga verksamheter samt tillsyn enligt LAV och torvlagen.

 

Kontakt