Strategi och plan för Vattenmyndighetens kommunikation och samverkan inom Norra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer: 2013:17

Diarienummer: 537-4955-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Strategin kommer framför allt användas för internt bruk på Vattenmyndighetens kansli, men kan också användas för att visa hur Vattenmyndigheten arbetar med frågorna externt.

Kontakt