Standardiserat nätprovsfiske i Västmanlands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:22

Diarienummer: 502-2238-2013

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Nätprovfiske i Ösjön, Mörttjärnen, Trehörningen, Stora Ötjärnen, Södra Dammsjön, Norra Dammsjön, Messlången och Stora Åsmund

Under tiden 22 juli till och med den 5 augusti 2013 provfiskades 8st sjöar i Västmanlands län som påverkats av försurning. Alla sjöar förutom de två rotenonbehandlade sjöarna Ösjön och Stora Åsmund hade mörtbestånd med fungerande reproduktion. I de två rotenonbehandlade sjöarna är det naturliga fiskbeståndet utslaget, därefter har endast gädda återetablerat sig i Ösjön och abborre i Stora Åsmund. Det är därför inte möjligt att säga om bestånden är försurningspåverkade.

Kontakt