Mälarens fåglar - inventering av fågelskär och fiskgjuse 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-576-6

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar 2013 års inventeringar av fåglar i Mälaren. Länsstyrelserna har nu inventerat Mälarens fågelskär årligen i månadsskiftet maj/juni sedan 2005.

Kontakt