Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Om publikationen

Löpnummer: 2013:08

Diarienummer: 340-2501-12

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 91

Publikationstyp: Rapport

Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014-2025 upprättas på uppdrag av regeringen. Den beskriver planerade infrastrukturåtgärder i Västmanlands län 2014-2025 och hur dessa åtgärder bidrar till att uppfylla det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Länsplanens inriktning är att slutföra den särskilda satsningen på mötesfria vägar och att utveckla satsningar på infrastruktur för kollektivtrafik, för gång- och cykel och för ett trafikslagsövergripande transportsystem.

Kontakt