Klimatstrategi för Västmanlands län 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2013:12

Diarienummer: 5967-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Framsida på rapporten Klimatstrategi 2014-2020

Klimatstrategi för Västmanlands län är framtagen av Länsstyrelsen, som en fördjupning av insatsområdet Hållbar energi och klimatanpassning inom det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. På detta sätt förvaltar Länsstyrelsen även det regionala miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de två regeringsuppdragen om energiomställning respektive klimatanpassning.

I del A beskrivs fokusområden för arbetet med Begränsad klimatpåverkan och Energiomställning. Dessa är Bygga bo, Transporter, Industri och företag, Konsumtion och Förnyelsebar energi. Fokusområdena har valts utifrån de grundläggande behoven om att samtidigt effektivisera energianvändningen, öka andelen förnybar energianvändning och minska den totala energianvändningen.

Del B innehåller en beskrivning av fokusområdena för arbetet med klimatanpassning: Skog, Lantbruk, Bygga Bo, Risk och sårbarhet och Nödvändig kunskap.

Kontakt