Förorenade områden i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer: 2013:19

Diarienummer: 424-5256-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

I rapporten beskrivs både bakgrund och sammanhang kring klimatförändringar och föroreningsskadade områden. Utifrån detta har en fallstudie av ett föroreningsskadat område i Arboga tätort genomförts. Fastigheten Ångan 12 i Arboga kommun är klassad som riskklass 1, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön, och är kraftigt förorenad med en komplex föroreningsbild. Denna fastighet valdes som fördjupningsområde i denna studie.

Föroreningarna på fastigheten är främst metaller, men det finns också organiska ämnen och oljerester i marken. Studien visade att tungmetaller som hamnat i mark och grundvatten kan komma att påverkas av klimatförändringarna på flera sätt, t.ex. ökar risken för utlakning vid högre temperaturer och ökad flöden.

Kontakt