Ensamkommande barns utbildning

Om publikationen

Löpnummer: 2013:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 178

Publikationstyp: Rapport

Hösten 2012 startade det regionala projektet ”Ensamkommande barn i Västmanlands län”. Projektets övergripande syfte är att utveckla mottagandet av ensamkommande barn i skolan.
Som ett första steg i arbetet genomfördes hösten 2012 en kartläggning av nuläget i länet inom det aktuella området.

Syftet med kartläggningen var:

  • Att få en samlad bild av hur mottagandet av ensamkommande barn i skolan ser ut idag.
  • Att identifiera styrkor och utvecklingsområden på både läns- och kommunnivå.

Kartläggningen ger alltså inte bara ge en nulägesbeskrivning utan belyser också möjliga utvecklingsområden som framkommer vid en jämförelse mellan den nuvarande verksamheten, gällande styrdokument och aktuell forskning. Vissa utvecklingsfrämjande insatser kommer att erbjudas inom projektets ramar. Kartläggningens analysdel ska också kunna användas som ett stöd i fortsatt utvecklingsarbete på både regional och kommunal nivå.

Kontakt