Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2013:16

Diarienummer: 537-4444-2013

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen ska baseras på kostnadseffektiva kombinationer av åtgärder. I detta projekt undersöktes möjligheten att på vattenförekomstnivå beräkna en lokal kostnad för, och effekt av, tio åtgärder mot diffusa utsläpp från åkermark och enskilda avlopp i Lillån, en vattenförekomst i Sagåns avrinningsområde öster om Västerås.

Kontakt