Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi ger stöd till kommunerna och granskar deras översiktsplaner och detaljplaner.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Samordning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden, utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Stöd och granskning

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Klimatanpassning i staden

Denna inspirationsfilm visar hur våra städer kan anpassas till ett förändrat klimat.

Genom filmen vill vi slå ett slag för arbetet med klimatanpassning, vilket är en viktig insats för att stärka samhällets förmåga att hantera konsekvenser av klimatförändringen.

Sveriges kommuner spelar en stor roll i det svenska samhällets förmåga att hantera händelser som orsakas av dagens och framtidens klimat. Många kommuner har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med att anpassa sina verksamheter till klimatet.

SMHI har i samarbete med kommuner och länsstyrelser utvecklat ett verktyg för detta: Lathund för klimatanpassning. Syftet med lathunden är att vara ett stöd till kommuner som vill komma igång med sitt arbete och ta fram en kommunal plan för klimatanpassning.

Filmen Klimatanpassning i stadenlänk till annan webbplats

Lathund för klimatanpassning på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Rapporter och underlag för klimatanpassning i Västmanland

Länsstyrelsen bedriver inom ramen för klimatanpassnings­uppdraget olika projekt och gör olika insatser. Här har vi samlat rapporter och underlag inom området.

Klimatförändringar och sårbarhet - kommunala faktablad

ArbogaPDF   FagerstaPDF   HallstahammarPDF   KungsörPDF   KöpingPDF

NorbergPDF   SalaPDF   SkinnskattebergPDF   SurahammarPDF   VästeråsPDF

Bilderna visar högsta yttemperaturen 2012 – 2016 uppmätt klockan 11 på förmiddagen med Satellit.

ArbogaPDF   FagerstaPDF   HallstahammarPDF   KungsörPDF   KöpingPDF

NorbergPDF   SalaPDF   SkinnskattebergPDF   SurahammarPDF   VästeråsPDF

WebbGIS Karta

Länsstyrelsens externa karttjänst

Här kan du titta på geografiskt kartmaterial som till exempel översvämnings- och skyfallskarteringar.

Gå direkt till Webb-GISlänk till annan webbplats

Vill du få en kort introduktion till hur man använder webb-GIS, så klicka på länkarna nedan (vardera ca 15 minuter).

Del 1: Allmän introduktion till webb-GISlänk till annan webbplats

Del 2: Introduktion med inriktning mot klimatanpassninglänk till annan webbplats

Kontakt