Stöd till naturvård

Ska du göra en insats inom fiskevård eller starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Du kan söka medel för insatser inom fiskevård, samt till lokala projekt inom naturvård och vattenvård.

Fiskevårdsbidrag

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka medel till insatser som gynnar vår fiskfauna. Du kan till exempel få bidrag till insatser för att bevara hotade fiskarter, åtgärder som fiskevårdsplaner och utsättning av fisk.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Lokala vattenvårdsprojekt

Kommuner och andra lokala aktörer som vill genomföra lokala vattenvårdsprojekt för bättre vattenmiljö kan söka LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Nya medel för att förstärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning

2018 påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav. Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan under 2018 söka medel hos Havs- och vattenmyndigheten för att förstärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Cirka 10 miljoner kronor avsätts i år.

Medel kan sökas för ska vara inriktat mot åtgärder för att minska övergödningen och involvera flera olika aktörer i ett avrinningsområde.

Sista ansökningsdag är 20/8.

Ansökan skickas direkt till Havs- och vattenmyndigheten, men de som ansöker bör kommunicera detta med länsstyrelsen.

Ansökningsblankett och mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner för Norra Östersjöns vattendistrikt är:

Vattenvårdsdirektör Mats Wallin mats.wallin@lansstyrelsen.se 

Christina Berglind christina.berglind@lansstyrelsen.se

Kontakt