Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktiviteter under demokratiåret

Tecknad kvinna som säger äntligen samtidigt som hen håller i en vimpel med texten valet 1921

I år genomför Länsstyrelsen flera av länets aktörer gemensamma satsningar och egna aktiviteter för att uppmärksamma att demokratin firar 100 år. Allt för att belysa demokrati utifrån flera olika aspekter och folkets röster.

Aktiviteter

22-28 november - En vecka fri från våld

I samband med FN:s internationella kvinnofridsdag (25 november) så arrangeras årligen ”En vecka fri från våld”. Det kommer ett separat program, men flera aktiviteter kommer att vara gemensamma med firandet av Demokratiåret. Exempelvis frågor som handlar om det sexualiserade hotet och hatet som framförallt drabbar kvinnor i sociala medier.

23-27 november - Demokrativeckan och Demokratistugan på plats i Västerås

Landshövding Minoo Akhtarzand inviger Demokratistugan den 23 november.

Plats: Fiskartorget, Västerås

Tid: 17.00

Program för Demokrativeckan

29 november - Välkommen till Bildningsresan i Västerås

Studieförbunden i samverkan genomför tillsammans med de tio studieförbunden en bildningsresa genom Sverige. Syftet är att visa exempel på studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad förståelse av folkbildningen.

Alla är välkomna att delta vid Bildningsresans tredje stopp som sker i Västerås. Vid träffen visar Kulturens Bildningsverksamhet, Sensus och Studiefrämjandet upp verksamhet som följs av samtal mellan studieförbundens företrädare och politiker från riksdagens kulturutskott.

Plats: Kyrkbacksgården, Västra kyrkogatan 10, Västerås, samt digitalt

Tid: 10.00-12.00

Anmälan Länk till annan webbplats.

22 januari- 29 maj 2022

Utställningen ”Yttrandefrihetens gränser” från Forum för levande historia visas.

Plats: Västmanlands läns museum

17 september 2022-15 januari 2023

Visas utställningen ”Demokrati pågår” från Forum för levande historia.

Plats: Västmanlands läns museum

27- 28 augusti – Riksdagens 1:a vice talman besöker Västmanland

Riksdagens 1:a vice talman, Åsa Lindestam besöker länet och ska föra demokratiska samtal med olika aktörer.

Punkter på programmet:

 • Intervju i P4 Västmanland
 • Besök på två gymnasieskolor och samtal med elever om demokrati
 • Besök på Mälardalens högskola med paneldebatt
 • Demokratiska samtal med representanter från civilsamhället
 • Besök hos VLT med samtal om yttrandefrihet, extremism och rasism
 • Samtal med ungdomar och religiösa ledare från olika samfund
 • Dialog med civilsamhället och grupper som har ett demokratiunderskott (äldre, unga, utrikesfödda, socioekonomiskt utsatta)
 • Invigning av demokratiutställning på Västmanlands länsmuseum

11 september - Boksläpp "Barnboksserie om demokrati"

I år firar vi 100 år av demokrati i Sverige - nu släpper vi in barnen! Bokserien om Nora bjuder in de yngsta i det demokratiska samtalet genom att förklara det komplexa på ett lätt och kul vis. (3-8 år)

Högläsning för barn

Lyssna på författaren Marléne Tamlin som berättar om böckerna och högläser boken Nora på nämndmöte. Passa sen på att tycka till om kommunens lekplatser direkt till tekniska nämndens ordförande Anna Thunell!

Tid: 12:15 och 15:15 

Panelsamtal för vuxna

Låt barn vara barn? Panelsamtal om barn och demokrati, leds av författaren Marléne Tamlin. Deltagande gäster:

 • Diana Kambugu, kultur- och samhällsentreprenör
 • Matilda Westerman, författare till bl.a. Du har rätt och Så funkar Sverige
 • Tjarls Metzmaa, civilsamhällespodden
 • Vicki Skure-Eriksson, ordförande förskolenämnden i Västerås

Tid: 14.00

Dessutom premiär för boken Nora röstar som högläsningsfilm i bion!

Plats: Västmanlands läns museum

Information Länk till annan webbplats.

Barnlördag i pedagogen, tema: demokrati. Gör din egen rösträttshatt!

Tid: 13.00-15.00

Information Länk till annan webbplats.

15 september - Hat och hot äventyrar demokratin

Är demokratin i fara? Hur vi kan försvara vår demokrati mot de antidemokratiska krafter som växer i samhället? Minoo Akhtarzand, Matilda Molander och Murtada Al-Turfi kommer under onsdagssamtalet 15 september att diskutera vår tids utmaningar för att försvara demokratin i en livesändning.

15 september - Ute blåser rösträttsvind – Kvinnors kamp för rösträtt i Västerås och Västmanland

Västmanlands läns museum håller ett föredrag med arkivarie Johan Andersson från Västerås stadsarkiv om de kvinnor i Västerås och Västmanland som engagerade sig för rösträtten och medverkade till demokratins genombrott i Sverige 1918 - 21.

Kampen för kvinnlig rösträtt var en folkrörelse, som engagerade tiotusentals kvinnor över hela landet i början av 1900-talet. I Arboga grundades länets första rösträttsförening 1904 och Västerås följde efter två år senare. Johan Andersson berättar om pionjärkvinnorna i Västerås och Västmanland som kämpade för rösträtten och deras spännande levnadsöden.

Föredraget arrangeras i samarbete med Västerås stadsarkiv.

Tid: 17:30 - 19.00

Plats: Västmanlands läns museum

Information och anmälan Länk till annan webbplats.

16 september - Västmanlands årliga barnrättsdag

Hur kan vi som möter barn och unga i vår vardag bidra till att stärka barns rättigheter?

Västmanlands årliga barnrättsdag | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

16 september - Barnrättsdagen

Hur kan vi som möter barn och unga i vår vardag bidra till att stärka barns rättigheter? I år firar demokratin 100 år i Sverige och vi kraftsamlar för att bibehålla en stark, levande och uthållig demokrati för framtiden. Barnen är vår framtid och därför har Västmanlands årliga Barnrättsdag 2021 särskilt fokus på artikel 12 i Barnkonventionen: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Kyrkbacksgården

22 september - Stadsvandring

Bebyggelseantikvarie Julia Göransson, Västmanlands läns museum, genomför stadsvandring till demokratins platser och byggnader i Västerås. Ingen föranmälan behövs. Samling på Karlsgatan 2.

Tid: 17.00 – 18.00

Information och anmälan Länk till annan webbplats.

27 september - Demokrati i kris – främja, förankra, försvara och utveckla

Det demokratiska systemets utsatthet talas det sällan om när samhället ska hantera kriser. Vad händer egentligen under en samhällskris med det politiska systemet, medborgarnas värderingar och tillit samt medarbetarnas prioriteringar?

Demokrati i kris – främja, förankra, försvara och utveckla | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

27 september - 3 oktober Krisberedskapsveckan med tema Demokrati

MSB har i uppdrag att öka människors kunskap om och motståndskraft inför olika hot mot vårt land. Det som hotar Sveriges säkerhet är förstås också hot mot demokratin.

Krisberedskapsveckan ska signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot. MSB, Länsstyrelsen, Civilförsvarsförbundet med flera planerar aktiviteter som löpande läggs upp här. 

 • Måndag den 27 september mellan 13.30-15.00 kommer SKR att prata om krisberedskap och demokrati. Väntar in mer besked och info från de under veckan.
 • Tisdag 28 september mellan 9.00-11.00 gör Barnombudsmannen sin dragning.
 • Onsdag förmiddag kommer Anton Lif från COMBITECH göra en dragning om informationspåverkan och hur det kan drabba demokrati, kommer ha lite fokus inför den stundande valet.

28 september - Hur påverkas barns rättigheter vid en samhällskris?

Barnombudsmannen har följt och undersökt vilka konsekvenser pandemin och de åtgärder som har vidtagits har haft på de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.

Hur blir vårt brottsförebyggande arbete ännu bättre? Länk till annan webbplats.

29 september - Informationspåverkan: gör någon dina val, utan att du förstår det?

Under detta webbinarium får vi exempel på händelser och trender inom området påverkansoperationer och desinformation. Det med ett särskilt fokus på illegitim opinionspåverkan och möjliga hot mot nästa års svenska val.

Informationspåverkan: gör någon dina val, utan att du förstår det? Länk till annan webbplats.

30 september - Agenda 2030 - Hur får vi med alla perspektiv?

Perspektivträngsel eller perspektivumgänge? Hur kan vi arbeta för att integrera fler sociala hållbarhets­perspektiv i våra verksamheter?

Agenda 2030 - Hur får vi med alla perspektiv? Länk till annan webbplats.

3 oktober - Fruntimmersfika i Pedagogen

Rösträttskvinnor i Västmanland

Tid: 14.00 -15.00

Plats: Västmanlands läns museum

Information och anmälan Länk till annan webbplats.

4-7 oktober - Bio och demokratisamtal om nationella minoriteter, rasism, polarisering

Biografen Elektra visar filmen ”A hidden life” som är ett verklighetsbaserat epos om en österrikisk bonde som vägrar slåss för nazismen.

Filmen följs av ett samtal med gäster: Magdalena Sjöholm, Svenska kyrkan, Torbjörn Messing, Länsstyrelsen, Ola Björlin, lärare i religionskunskap och filosofi och Victoria Bagi, politisk sekreterare, ledamot i kyrkomötet samt barnbarn till förintelseöverlevare.

De förbannade åren - En film om livet för en dansk familj under de första åren av tysk ockupation av deras land under världskriget.

Gäster: Kamran Namdar (MDH) och Petter Karlsson, Svenska Kyrkan

De Gaulle - Filmen utspelar sig under andra världskriget och en tid då franska makthavares undfallenhet och eftergivenhet mot de tyska nazisterna inte är så mycket att vara stolt över.

Gäster: inbjudna lokalpolitiker från samtliga partier i kommunfullmäktige

4, 6 och 7 oktober - Tre filmer visas på Biograf Elektra

I samband med "Förintelsen under demokratiåret" visas tre filmer på Biograf Electra. Det går redan nu att boka gratisbiljetter till visningarna.

Direkt till bokning

De Gaulle (elektrabio.se) Länk till annan webbplats.

A Hidden Life (elektrabio.se) Länk till annan webbplats.

De förbannade åren (elektrabio.se) Länk till annan webbplats.

Plats: Biograf Elektra

19 oktober - Demokrati genom historien

Visning i barnvagnstakt om demokrati genom historien. För dig med barn 0-1 år i barnvagn.

Tid: 11.00

Plats: Västmanlands läns museum

Information och anmälan Länk till annan webbplats.

19 oktober - En föreläsning och samtal om värderingsklyftor och ålderism

Som en del av demokratiåret 2021 bjuder Interreligiöst råd i Västerås stad in Bi Puranen, generalsekreterare vid World value survey till Västerås för en föreläsning om värderingsklyftor, utifrån World value survey. World value survey är en undersökning som visar hur värderingar skiljer
sig åt mellan och inom olika länder och hur de har förändrats över tid.

Tid: 13-16.00

Plats: digitalt eller på Stadshotellet i Västerås

Information och anmälan Länk till annan webbplats.

20 oktober - Fira demokratin

Syntolkad visning av utställningen Fira demokratin.

Tid: 17.00

Plats: Västmanlands läns museum

Information och anmälan Länk till annan webbplats.

7 november - Fruntimmersfika i Pedagogen

Tema: Ruth Randall Edström- Rösträttskvinna och företagarhustru. 

Tid: 14.00 -15.00

Plats: Västmanlands läns museum

Information och anmälan Länk till annan webbplats.

11 november - Demokratins framtid

Sören Holmberg besöker kommunfullmäktiges möte för att tala om demokratins framtid utifrån antologin "Ja må den leva", som han redigerat ihop med Katarina Barrling. Evenemanget kommer att live-sändas och det finns även cirka 20 fysiska platser på kommunfullmäktiges åhörarbänk.

Tid: 14.00

Plats: Västerås

Kommunfullmäktige Västerås stad Länk till annan webbplats.

28 augusti - 14 november Utställning "Fira demokratin"

Plats: Västmanlands läns museum

Tid: Utställningen pågår fram till den 14 november och det lokala tillägget ”Folkrörelser, rösträtt och kamp” står kvar under halva 2022.

22 november - Framtiden demokrati

Svenska Kyrkan och Bahaísamfundet bjuder in till en kreativ workshop/tankesmedja där några talare ger sina filosofiska betraktelser om framtidens demokrati. Du som deltagare får sedan möjlighet att föra dialog.

Plats: Kyrkbacksgården, Västerås.

Tid: 15.00-17.00.

Talare och program på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt