Demokratin 100 år

Ett ordmoln med demokratiska ord som till exempel rättvisa, folkstyre och rättvisa.

Västmanlands län har skrivit på en deklaration för demokratin som innebär att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Vårt demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands historia, utveckling och välstånd. Regeringens mål för demokratin är en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika.

Demokrati 100 år

Demokratin fyller 100 år och det uppmärksammas och firas runt om i landet. Historiskt är det alltså hundra år sedan riksdagen beslutade om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922.

Logotyp med texten Vår demokrati - värd att värna varje dag

Demokrativecka med besök av Demokratistuga

Under en vecka i november, den 23-27 november, firar Västmanlands län demokratin 100 år lite extra. Demokratistugan kommer till länet och är ett mobilt kunskapscenter som är på turné mellan länen i Sverige under året.

Om demokratistugan på webbplatsen Vår demokrati Länk till annan webbplats.

Västmanlands län har skrivit på en deklaration för en stark demokrati

Den 19 mars 2021 skrevs deklarationen under av landshövding Minoo Akhtarzand i närvaro av Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år. Deklarationen innebär att vår länsstyrelser åtagit sig att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Folkbildning bygger demokrati

ViMåstePrata har gått ut med stöd till studieförbund och folkhögskolor. Programstöden är utdelade.

Vi måste prata Länk till annan webbplats.

Västmanlands läns åtagande enligt deklarationen

Utdrag från deklarationen:

Länsstyrelsen ska verka för att alla människor, oavsett bakgrund, grupptillhörigheter och förutsättningar ska kunna vara delaktiga i demokratiutvecklingen med ett jämlikt inflytande samt komma i åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Genom följande aktiviteter ska Länsstyrelsen i Västmanland verka för att bevara, utveckla, främja, förankra och försvara demokratin:

  • Samverka med Region Västmanland, länets kommuner, myndigheter, företag och civilsamhälle för att engagera så många som möjligt i demokratiutvecklingen. Arbetet ska bland annat genomföras inom ramen för Integrationsrådet och Jämställdhetsrådet i Västmanland.
  • Stå värd för Demokratistugan 23-27 november 2021 och genomföra ett program i samverkan med andra aktörer. Under denna period inviger Landshövding Minoo Akhtarzand Demokratistugan i samverkan med demokratiambassadör Emma Frans.
  • Genom kommunikationsinsatser verka för att länets invånare får bättre kunskap och en ökad medvetenhet om det demokratiska systemet, både nationellt och internationellt. Detta kommer att i första hand att ske via våra digitala kanaler, webbplats och sociala medier.
  • Genomföra invånardialoger med fokus på delaktighet.
  • Utveckla länsstyrelsens människorättsbaserade arbetssätt, genom utbildning av våra medarbetare, så att våra insatser inom olika områden når de mest utsatta och sårbara grupperna i samhället. Ett människorättsbaserat arbetssätt innebär att mänskliga rättigheter är en av utgångspunkterna i det ordinarie arbetet, genom att exempelvis göra barnkonsekvensanalyser och funkisanalyser i handläggning och beslut.
  • Kommunicera länsstyrelsens åtaganden och arbete för att främja demokrati, både internt och externt, på webbplatser och i sociala medier.
  • Genomföra utbildningsinsatser för våra medarbetare kopplat till demokrati och mänskliga rättigheter.

Lär dig mer om demokrati

Vill du testa dina kunskaper om demokratin? Riksdagen har tagit fram olika quiz där du kan utmana dig i frågor som allt från hur riksdagen fungerar till hur rösträtten kom till.

Testa dina kunskaper om demokrati (Sveriges riksdag) Länk till annan webbplats.

Testa dina kunskaper om demokratins historia (Sveriges riksdag) Länk till annan webbplats.

Film Deklaration för en stark demokrati

Direktlänk till filmen på YouTube Länk till annan webbplats.

Kontakt