Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Samband - Djur och våld

Illustration - pojke med katt

Illustration: Annefrid Sjöman.

Det finns en koppling mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur utsätts för våld ökar risken för att även människor i hushållet är i riskzonen. När människor är utsatta ökar risken för att även djur i hemmet kan drabbas. För att fler ska få den hjälp de behöver är det viktigt att öka medvetenheten om sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot djur.

Projektet Djur och våld gör skillnad!

På Länsstyrelsen i Västmanlands län har utvecklingsledare för våld i nära relationer tillsammans med djurskyddshandläggare arbetat med våld mot djur och våld i nära relationer sedan hösten 2012 inom projektet ”Djur och Våld”.

Projektet vilar på barnkonventionen och regeringens sjätte jämställdhets­politiska mål – mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Länsstyrelsen Västmanlands arbete sker genom kunskapsutveckling, samverkan mellan myndigheter och ett starkt barnperspektiv. Vi har i vår verksamhet sett och hanterat flera ärenden som visar att handlingen att skada djur kan ha en dubbel avsikt; att skada djuret, men även att skada, straffa och kontrollera kvinnor och barn. Genom att uppmärksamma det sambandet när farhågor finns kan våld undvikas och offren får stöd.

Om projektet Djur och våld

Många kvinnor som söker stöd hos kvinnojourer berättar att även familjens sällskapsdjur utsätts för våld eller vanvård av mannen, som en del i våldsutövandet mot kvinnan och/eller barnen. Våld mot djur används främst för att kontrollera och isolera offret. Förövaren skadar eller hotar djuret för att förnedra, kränka eller tvinga partnern till lydnad och tystnad. Ibland kan det räcka med hot om att vara grym mot djuret. Det ger inga synliga skador och är svårt att bevisa, men får ofta den utsatta att tänja på sina personliga gränser för att skydda sitt djur.

Syfte

Inom ramen för Länsstyrelsen Västmanlands djurskyddsarbete upptäcka barn och vuxna som utsätts för våld eller far illa på annat sätt samt förbättra bemötande och genom kontakt med berörda myndigheter bidra till bättre skydd och stöd. Länsstyrelsen ska även genomföra orosanmälningar för de som misstänks vara våldsutövare. Genom detta kan Länsstyrelsen i Västmanlands län bidra till bättre stöd och skydd för både utsatta och utövare av våld.

Illustration - ledsen pojke med tom marsvinsbur

Mål

Öka kunskapen om sambandet våld mot djur och våld i nära relation inom socialtjänst, polis och åklagare, ideella föreningar samt djurskyddshandläggare och djurhälsopersonal. Länsstyrelsen i Västmanland kan uppnå det målet genom:

  • att tydligt påvisa sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor förbättra förutsättningarna för myndigheter och andra att upptäcka våldsutsatta
  • att inom ramen för Länsstyrelsens djurskyddsarbete öka upptäckten av barn och vuxna som far illa
  • ökad kunskap om sambandet våld och djur inom socialtjänst och rättsväsendet
  • ökad kunskap om sambandet våld och djur bland djurskyddshandläggare, djurhälsopersonal och övriga som arbetar inom djursjukvården.

Samverkansplan

Förhoppningen är att samverkansplanen ska bidra till ökad upptäckt
av våldsutsatta människor och djur samt bättre bemötande och omhändertagande.

Samverkansplanen har tagits fram i samarbete mellan representanter för Länsstyrelsen i Västmanlands län, Polisområde Västmanland, socialjouren i länet och socialtjänsterna i de västmanländska kommunerna, föreningen VOOV, Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömholm, tjej- och kvinnojourer i länet, brottsofferjouren samt Mälardalens Kvinnofridsboende.

Samverkansplan - Våld i nära relation och våld mot djur Pdf, 1.1 MB.

Utvärdering av arbetet

Genom ett strukturerat och konsekvent arbete under projekttiden har Länsstyrelsen Västmanland bidragit till att öka medvetenheten och uppmärksamheten kring sambandet mellan djur och våld. Det har skett inom den egna organisationen, med regionala samverkansparter och på nationell nivå. Sambandet har fått ökad uppmärksamhet och ökad status hos berörda aktörer. Därigenom har fler orosanmälningar gjorts, det vill säga att fler våldsutsatta har uppmärksammats och fått stöd och skydd.

Västmanlandsmodellen - en utvärdering av Länsstyrelsens arbete med att upptäcka våldsutsatta inom djurskydd Pdf, 6.7 MB.

Hjälp och stöd

Veterinär omtanke om våldsutsatta, VOOV, är ideell organisation som kan hjälper till genom att ta hand om våldsutsattas husdjur när ägaren behöver vara i skyddat boende.

Webbplatsen VOOV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss