Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan som ska vara en pådrivande kraft i länets jämställdhetsarbete. Organisationerna verkar gemensamt för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå. Jämställdhet i länet kan bara uppnås om alla verksamheter och organisationer är med och bidrar.

Framsida på jämställdhetsstrategin

Jämställdhetsrådets övergripande mål

Jämställdhetsrådet har enats kring ett övergripande mål som lyder: ”Västmanland ska vara ett attraktivt län för flickor och pojkar, kvinnor och män, att bo, leva, arbeta och studera i”.

Rådets arbete​

Tillsammans har organisationerna i rådet stora förutsättningar att skapa en positiv utveckling och öka jämställdheten i länet. Detta sker bland annat genom att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering. Strategin förankras och beslutas i rådet.

Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland, fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. Landshövdingen är ordförande. För att stödja och samordna arbetet i rådet finns en beredningsgrupp och fokusgrupper.

Ulrica Gradin - vikarierande landshövding Länsstyrelsen i Västmanland, ordförande

Håkan Tomasson – kommunstyrelsens vice ordförande, Arboga Kommun

Marino Wallsten – kommunstyrelsens ordförande, Fagersta Kommun

Anna Gunstad Bäckman – ledamot Kommunfullmäktige, Hallstahammars kommun

Stellan Lund – kommunalråd, Kungsörs kommun

Ivan Czitrom – ledamot i kommunstyrelsen, Köpings kommun

Sara Dahlin – kommunstyrelsens vice ordförande, Norbergs kommun

Erik Hamrin – kommunstyrelsens vice ordförande, Sala Kommun

Lena Lovén-Rolén – kommunstyrelsens ordförande, Skinnskattebergs kommun

Åke Höljer – ledamot Kommunfullmäktige, Surahammars kommun

Carin Lidman – kommunalråd, Västerås stad

Barbro Larsson – regionråd, Region Västmanland

Maria Hoffman – sektionschef, Arbetsförmedlingen

Melul Sevim – områdeschef, Försäkringskassan

Stephan Uttersköld – chefsåklagare, Åklagarmyndigheten

Björn Wilhelmsson – lokalpolisområdeschef, Polisen

Henrik Svärd, kriminalvården

Thomas Wahl – chef akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola

Karin Spector – stiftsdirektor, Svenska kyrkan

Fredrik Owman – General manager, Bombardier

Maria Samuelsson, ABB

Karin Björklund – logistikchef, Ica Sverige AB

Kristin Pleick – distriktsidrottschef – RF-SISU Västmanland

Helena Åsell – ordförande Unionens regionstyrelse, Mälardalen, Unionen

Kristiina Koistila – förbundsombudsman, Vårdförbundet Västmanland

Maria Netz – verksamhetsutvecklare, Rädda barnen

Marita Lindberg – utbildningsledare, Strömsholms ridskola Flyinge AB

Björn Nordén – verksamhetschef, Competence

Heidi-Maria Wallinder, länsbildningskonsulent, Västmanlands länsbildningsförbund

Johanna Landin – affärschef, Almi

Torbjörn Messing, Länsstyrelsen

Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen

Linda Falk – sekreterare, Länsstyrelsen

Västmanlands jämställdhetspris

Västmanlands jämställdhetsråd delar varje år ut ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de fokusområden som finns i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande.

Från globalt till lokalt

Rådet ska vara en pådrivande kraft för att nå ett jämställt och hållbart samhälle. Genom att identifiera områden för samarbete och utbyta erfarenheter ges bättre förutsättningar att nå globala, nationella, regionala och lokala jämställdhetsmål. Arbetet sker därför i linje med:

FN:s globala mål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor, CEDAW (på engelska) Länk till annan webbplats.

EU:s jämställdhetspolitik Länk till annan webbplats.

De jämställdhetspolitiska målen Länk till annan webbplats.

Rådets arbete går även hand i hand med andra regionala länsstrategier som den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och arbetet med jämställdhet som en tillväxtfaktor.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon (växel): 010–224 90 00