Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eget ansvar vid kris

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • mediciner
 • förbandslåda
 • tvättlappar
 • filtar
 • sovsäckar
 • varma kläder
 • torrvaror
 • konserver
 • vattendunkar
 • friluftskök
 • batteriradio
 • ficklampor
 • stearin- och värmeljus
 • tändstickor och tändare
 • brandsläckare
 • viktiga nummer
 • kontanter.
En krislåda i form av en plastback fylld med varor

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd för befolkningen vid militära angrepp i krig. Skyddsrum finns i många städer och tätorter. Det är fastighetsägare som ansvarar för underhåll av skyddsrummen. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Privata fastighetsägare kan vara privatpersoner, fastighetsbolag eller bostadsrättföreningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrum och kontrollerar att skyddsrummen inte har brister.

Mer information om hur skyddsrum fungerar, var du har närmaste skyddsrum och vem som ansvarar för skyddsrum hitta du hos MSB.

Skyddsrum, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar vi kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Vi arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Länsstyrelsens webbplats är navet

Under en samhällsstörning eller vid en större extraordinär händelse publicerar vi fakta och information på vår webbplats med tydlig ingång direkt på startsidan. Du ska få korrekt och uppdaterad information om situationen och läget med tydliga länkar och kontaktuppgifter till mer händelsespecifik information.

Sociala medier

Vi använder Twitterhttps://twitter.com/LstVastmanland Länk till annan webbplats. för att förstärka och dela vidare information från andra, samt hänvisa till uppdaterad information.

Via Facebook https://www.facebook.com/LansstyrelsenVastmanland/ Länk till annan webbplats. har vi större möjlighet att upprätthålla dialog, svara på frågor och dela information, t ex dela vidare inlägg från andra aktörer.

Media

Media är en mycket viktig kanal vid samhällsstörningar. Vi kan nå ut via media genom till exempel pressmeddelanden eller presskonferenser.

Sveriges Radio P4 Västmanland är beredskapskanal, så lyssna på den om något händer i vårt län.

Övriga viktiga informationskanaler

113 13 Länk till annan webbplats.

Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.

Webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Här hittar du samlad och bekräftad information från Sveriges myndigheter vid kriser.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • Genom radio och TV.
 • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • Som notis i Sveriges Radios app SR Play

I vissa fall används även: 

 • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Via sms till din mobil om den är registrerad i det drabbade området, eller om den används i närheten.

Nås du av ett VMA, så följ de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning med tyfoner

För det mesta förmedlas VMA via radio och TV, men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Det är utomhussignalerna som testas var tredje månad.

Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.

Hör du en sådan utomhusvarningssignal ska du: 

 • Gå inomhus
 • Stänga fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller i sociala medier eller SVT för mer information. Utomhussignalen följs alltid av ett meddelande i olika kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Viktigt meddelande till allmänheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Källa: Krisinformation.se

Kontakt

Enheten för samhällsskydd

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss