Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Checklista-verktyg-for-klimatanpassning-i-fysisk-planering.pdf 1.8 MB 2018-10-17 14.53
Elminskning-Vastmanland-080615.pdf 341.8 kB 2018-10-17 13.22
Framtidsklimat-i-Vastmanlands-lan-Klimatologi-nr-19-2015.pdf 3.4 MB 2018-10-18 10.05
Guide-klimatbedomning.pdf 644.3 kB 2018-10-17 13.22
Handlaggarstod-Klimatanpassning.pdf 2.2 MB 2018-10-17 14.10
Informationsblad-Klimatanpassning.pdf 247.8 kB 2018-10-17 14.10
klimatanpassning-fysisk-planering-201203.pdf 4.5 MB 2018-10-17 14.52
Klimat-Broschyr-2011.pdf 2.7 MB 2018-10-17 14.11
Klimatforandringar-och-kulturhistoriska-trabyggnader.pdf 2.6 MB 2018-10-17 14.11
Klimatosarbethetsanalys_Karta_1_A2_250k.pdf 2.1 MB 2018-10-17 14.05
Klimatosarbethetsanalys_Karta_2A_A1_50k.pdf 3.1 MB 2018-10-17 14.05
Klimatosarbethetsanalys_Karta_2B_A1_50k.pdf 6.1 MB 2018-10-17 14.05
Klimatosarbethetsanalys_Karta_2C_A1_50k.pdf 6.3 MB 2018-10-17 14.05
Klimatosarbethetsanalys_Karta_2D_A1_50k.pdf 5.8 MB 2018-10-17 14.06
Klimatosarbethetsanalys_Karta_2E_A1_50k.pdf 5.7 MB 2018-10-17 14.06
Klimatosarbethetsanalys_Karta_2F_A1_50k.pdf 4.6 MB 2018-10-17 14.06
Klimatosarbethetsanalys_Karta_2G_A1_50k.pdf 3.4 MB 2018-10-17 14.06
Klimatseminarium-oversvamningsrisker-Hedstrommen.pdf 2.8 MB 2018-10-18 13.59
Klimatserinarium-oversvamningsrisker-Svartan-Kolbacksan.pdf 2.3 MB 2018-10-18 13.59
Köpingsån 2015.pdf 2.4 MB 2018-10-18 13.59
Lantbruk-i-forandrat-klimat.pdf 8.6 MB 2018-10-17 13.23
Mälarens och Saltsjöns framtid.pdf 2.6 MB 2018-10-18 13.59
Oversiktlig-Klimat-och-sarbarhetsanalys.pdf 6 MB 2018-10-17 14.04
Oversiktlig-Klimat-och-sarbarhetsanalys-bladindelning.pdf 346.3 kB 2018-10-17 14.05
PM2011-02-Klimataspekter-i-fysisk-planering.pdf 511.3 kB 2018-10-17 14.52
Rapport2011-08-Malaren-om-100-ar.pdf 1.4 MB 2018-10-18 13.59
Rapport-Lokal-ytavrinning-Vastmanland-v1-1.pdf 2.6 MB 2018-10-17 14.11
SMHI-Klimatanalys-for-Vastmanlands-lan.pdf 4.5 MB 2018-10-17 14.11
SMHI-Rapport-2019-19-Översiktlig-ÖK-Norbergsån.pdf 12.4 MB 2019-07-30 11.35
Struktur-for-kommunal-klimatanpassning.pdf 2.4 MB 2018-10-17 14.12
Översvämningskartering Hedströmmen 2016.pdf 6.1 MB 2018-10-18 14.00
Översvämningskartering utmed Arbogaån.pdf 78.7 MB 2018-10-18 13.47
Översvämningskartering utmed Kolbäcksån.pdf 12.3 MB 2018-10-18 14.00
Översvämningskartering utmed Svartån.pdf 4 MB 2018-10-18 14.00
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Framtida-klimat-Arboga.pdf 505.5 kB 2018-10-17 14.01
Framtida-klimat-Fagersta.pdf 684.2 kB 2018-10-17 14.01
Framtida-klimat-Hallstahammar.pdf 565 kB 2018-10-17 14.01
Framtida-klimat-Koping.pdf 499 kB 2018-10-17 14.01
Framtida-klimat-Kungsor.pdf 480.7 kB 2018-10-17 14.02
Framtida-klimat-Norberg.pdf 450.1 kB 2018-10-17 14.02
Framtida-klimat-Sala.pdf 630.2 kB 2018-10-17 14.02
Framtida-klimat-Skinnskatteberg.pdf 595.8 kB 2018-10-17 14.02
Framtida-klimat-Surahammar.pdf 591.5 kB 2018-10-17 14.02
Framtida-klimat-Vasteras.pdf 650.3 kB 2018-10-17 14.02
Riskexponering-Arboga.pdf 622.8 kB 2018-10-17 14.02
Riskexponering-Fagersta.pdf 718.4 kB 2018-10-17 14.03
Riskexponering-Hallstahammar.pdf 739.2 kB 2018-10-17 14.03
Riskexponering-Koping.pdf 519.7 kB 2018-10-17 14.03
Riskexponering-Kungsor.pdf 622 kB 2018-10-17 14.03
Riskexponering-Norberg.pdf 516.8 kB 2018-10-17 14.03
Riskexponering-Sala.pdf 482.6 kB 2018-10-17 14.03
Riskexponering-Skinnskatteberg.pdf 483.6 kB 2018-10-17 14.04
Riskexponering-Surahammar.pdf 483.8 kB 2018-10-17 14.04
Riskexponering-Vasteras.pdf 534.2 kB 2018-10-17 14.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Varmebild-Arboga.pdf 355.6 kB 2018-10-17 15.00
Varmebild-Fagersta.pdf 365.6 kB 2018-10-17 15.00
Varmebild-Hallstahammar.pdf 386.8 kB 2018-10-17 15.00
Varmebild-Koping.pdf 379.7 kB 2018-10-17 15.00
Varmebild-Kungsor.pdf 320.3 kB 2018-10-17 15.00
Varmebild-Norberg.pdf 352.4 kB 2018-10-17 15.00
Varmebild-Sala.pdf 338.5 kB 2018-10-17 15.00
Varmebild-Skinnskatteberg.pdf 328.7 kB 2018-10-17 15.01
Varmebild-Surahammar.pdf 347.9 kB 2018-10-17 15.01
Varmebild-Vasteras.pdf 456.4 kB 2018-10-17 15.01

Klimatanpassning i staden

Sveriges kommuner spelar en stor roll i det svenska samhällets förmåga att hantera händelser som orsakas av dagens och framtidens klimat. Många kommuner har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med att anpassa sina verksamheter till klimatet.

SMHI har i samarbete med kommuner och länsstyrelser utvecklat ett verktyg för detta: Lathund för klimatanpassning. Syftet med lathunden är att vara ett stöd till kommuner som vill komma igång med sitt arbete och ta fram en kommunal plan för klimatanpassning.

Lathund för klimatanpassning på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Filmen Klimatanpassning i stadenlänk till annan webbplats

Inspirationsfilmen visar hur våra städer kan anpassas till ett förändrat klimat.

Genom filmen vill vi slå ett slag för arbetet med klimatanpassning, vilket är en viktig insats för att stärka samhällets förmåga att hantera konsekvenser av klimatförändringen.

WebbGIS och karttjänster

I WebbGIS kan du titta på geografiskt kartmaterial som till exempel översvämnings- och skyfallskarteringar.

WebbGIS Västmanlands länlänk till annan webbplats

Om WebbGIS och karttjänster, användarmanual

Kontakt