Information om coronaviruset - covid-19

Här hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Allmänna råd och föreskrifter

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
 • begränsa nya nära kontakter
 • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • resa på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • munskydd i kollektivtrafiken helgfria vardagar kl. 7–9 och kl. 16–18 för personer födda 2004 och tidigare
 • bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om de nationella allmänna rådenlänk till annan webbplats

Regionala restriktioner i Västmanland

Följande restriktioner gäller i Västmanland från och med 2021-02-26:

Begränsa antalet nya nära kontakter

Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din egen mindre krets, ska du undvika att vara nära andra. Umgänge ska helst ske utomhus med avstånd.

Undvik platser där det finns risk för trängsel

 • Undvik att åka kollektivtrafik eller besöka köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
 • Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Resor

Avstå från onödiga resor både inom och utanför regionen. Om du anser att du måste göra en nödvändig resa, res i så fall så smittsäkert som möjligt.

Munskydd

 • Du som är född 2004 och tidigare använd alltid engångsmunskydd när du reser med kollektivtrafik oberoende av vilken dag och tid på dygnet du reser.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika, till exempel i butiker och frisörsalonger.
 • Rekommendationen gäller inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan rekommenderas munskydd bara i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.
 • Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd! Att bära munskydd är ett komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd.

Så använder du munskydd länk till annan webbplats

Arbetsgivare

 • Fortsätt med distansarbete så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska trängsel undvikas och avstånd ska hållas och träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
 • Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19.
 • Det är viktigt att arbetsgivare ger möjlighet för dem som vistas på arbetsplatsen att hålla 1,5–2 meters avstånd till varandra både under arbete och under raster.

Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller som tidigare.

Det här gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västmanland följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter och organisationer på nationell och regional nivå. Regional samverkan sker med aktörerna inom Västmanlands läns krissamverkansnätverk U-Sam.

Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Om uppdraget att utföra tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Länsstyrelserna följer hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs

Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Länsstyrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas av ett ökat resande.

Om uppdraget att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs

Varje vecka publicerar Länsstyrelsen en nyhet om hur efterlevnaden ser ut nationellt och i länet

Goda exempel på åtgärder som kommuner och andra aktörer gör för att minska risken för ökad smittspridning

Länsstyrelserna stöttar kommunernas tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 maj 2021. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial

Tillsammans med Socialstyrelsen arbetar länsstyrelserna med att kartlägga och säkerställa tillgången på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet. I Västmanland samverkar länsstyrelsen med länets kommuner och andra aktörer för att fördela resurser och lösa akuta brister.

Om hur Länsstyrelsen arbetar med samverkan kring skyddsutrustning

Länsstyrelsen handlägger omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och hur du ansöker

Region Västmanland är smittskyddsmyndighet

Region Västmanland är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Kontakt