Information om coronaviruset - covid-19

Här hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Fortsätt att följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Var noggrann med din handhygien och tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum.
  • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
  • Undvik att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats.
  • Håll avstånd till varandra och följ anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.
  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
  • På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler - håll avstånd till varandra och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Sommaren under covid-19

Tack för att du håller ut. Sommaren blir annorlunda i år. Vi behöver fortsätta att hålla avstånd till varandra i affärer, parker och på badplatser. Dessutom måste vi tänka på hur vi reser

Även om det är tufft måste vi hålla ut och skydda varandra. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan.

Sommar och covid-19 – Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel - MSBlänk till annan webbplats

Sommaren under covid-19 – Krisinformation.selänk till annan webbplats

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic - Krisinformation.se länk till annan webbplats

Foto av en vandrare i en skog


Hemester 2020

Folkhälsomyndighetens uppmaning om att avstå från onödigt resande för att minska smittspridningen av coronaviruset gör att många väljer att tillbringa sommarledigheten på hemmaplan. Länsstyrelsen Västmanland och flera andra myndigheter och aktörer lyfter därför hemester-alternativet och visar på aktiviteter som finns i närområdet.

Tips om hemester i Västmanlands natur- och kulturmiljöer

Upptäck Västmanlands natur- och kulturmiljöer!

Hemester - Västmanland Turism, Region Västmanland länk till annan webbplats

Ta hand om varandra och naturen - Naturvårdsverkets webbplats länk till annan webbplats

Det här gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västmanland följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter och organisationer på nationell och regional nivå. Regional samverkan sker med aktörerna inom Västmanlands läns krissamverkansnätverk U-Sam.

Länsstyrelserna följer hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs. Länsstyrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas av ett ökat resande.

Om uppdraget att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs

Länsstyrelserna stöttar kommunernas tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial

Tillsammans med Socialstyrelsen arbetar länsstyrelserna med att kartlägga och säkerställa tillgången på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet. I Västmanland samverkar länsstyrelsen med länets kommuner och andra aktörer för att fördela resurser och lösa akuta brister.

Om hur Länsstyrelsen arbetar med samverkan kring skyddsutrustning

Länsstyrelsen samordnar arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Om uppdraget att samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Region Västmanland är smittskyddsmyndighet

Region Västmanland är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Kontakt