Information om coronaviruset - covid-19

Här hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Sidan uppdaterades 23 april 2020.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus och att helt avstå från sådana besök om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att även tänka igenom om planerade resor inom landet är nödvändiga att genomföra. 

Det här gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västmanland följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter och organisationer på nationell och regional nivå. Regional samverkan sker med aktörerna inom Västmanlands läns krissamverkansnätverk U-Sam.

Skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial

Tillsammans med Socialstyrelsen arbetar länsstyrelserna med att kartlägga och säkerställa tillgången på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet. I Västmanland samverkar länsstyrelsen med länets kommuner och andra aktörer för att fördela resurser och lösa akuta brister.

Mer om hur Länsstyrelsen arbetar med samverkan kring skyddsutrustning

Region Västmanland är smittskyddsmyndighet

Region Västmanland är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Kontakt