Kampsport

Du som vill anordna en kampsportsmatch behöver ansöka om tillstånd. Du behöver tillstånd för tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher.

Du behöver inte ansöka om tillstånd för kampsport som bara tillåter markerade slag eller markerade sparkar mot huvudet, utan träff. Du behöver inte heller tillstånd för träning i kampsport.

Ansök om tillstånd för kampsportsmatcher

Det finns två olika tillstånd att ansöka om för kampsportsmatcher. Det ena är tillstånd för att anordna en eller flera matcher. Det andra är tillstånd för viss tid eller tills vidare. Ett tillstånd för viss tid eller tills vidare är inte knutet till enskilda matcher och det kan enbart sökas av organisationer för kampsport.

Du behöver ansöka om tillstånd oavsett om tävlingarna är offentliga eller enskilda.

Tillstånd för en eller flera matcher

Enskilda föreningar, kampsportsförbund och organisationer med ansvar inom kampsport kan ansöka om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher.

Tillstånd för matcher under viss tid eller tills vidare

Kampsportsförbund eller andra organisationer med ansvar inom kampsport kan ansöka om tillstånd för kampsportsmatcher som anordnas under viss tid eller tills vidare.

Övriga tillstånd för kampsportsmatcher

Du som ordnar kampsportsmatcher behöver också söka tillstånd för att få ordna en offentlig tillställning. Ansökan för offentlig tillställning gör du hos polisen.

Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, till exempel kampsport, räknas som offentliga tillställningar om de anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska anordna en kampsportsmatch på en plats som inte är offentlig, till exempel en idrottsarena, behöver du anmäla det till polismyndigheten.

Anmäl om idrottsarrangemang som inte är offentlig hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beviljade beslut för kampsportsmatcher

Här hittar du beviljade beslut från Kampsportsdelegationen. Om du letar efter äldre beslut kan du höra av dig till oss.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Boxningsförbundet

Svenska Proffsboxningskommissionen​

 • Beslutsdatum: 2013-12-30
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i professionell boxning.
  Beslut diarienummer: 216-5879-2013PDF

 • Beslutsdatum: 2018-11-13
  Giltigt: 1 december 2018 Övrig information: Match i professionell boxning med förlängd matchtid i Skövde den 1 december 2018
  Beslut dnr: 216-5722-2018PDF

 • Beslutsdatum: 2019-02-15
  Giltig: 16 mars 2019
  Övrig information: Matcher i Professionell boxning med förlängda matchtider i Örebro den 16 mars 2019
  Beslut diarienummer: 216-379-2019PDF

Svenska Boxningsförbundet genom dess Proffsboxningskommission


Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska HEMA-förbundet

Örebro HEMA IF

 • Beslutsdatum: 2019-06-12
  Giltigt: 20 juni 2019
  Övrigt: Ungdomstävling för kadetter och juniorer i HEMA i Örebro den 20 juni 2019    
  Beslut diarienummer: 216-2782-2019PDF
 • Beslutsdatum 2019-09-02                                                                        Giltigt: 15 september 2019                                                                       Övrigt: Ungdomstävling HEMA i Örebro den 15 september 2019
  Beslut diarienummer: 216-4815-2019PDF

Ljungamarkens HEMA


Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska JuJutsufederationen

 • Beslutsdatum 2019-06-19
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 15 juni 2022
  Övrig information: Matcher i Pro Combat Mixed Budo. Särskilda villkor
  Beslut diarienummer: 216-1222-2019PDF
 • Beslutsdatum 2019-06-19
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 15 juni 2022 Övrig information: Matcher i Combat Mixed Budo. Särskilda villkor
  Beslut diarienummer: 216-1223-2019PDF

Svenska Kickboxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2010-05-04
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning samt K-1.
  Beslut diarienummer: 216-00746-2010PDF

Kimura Shukokai Karate

Botkyrka Shukokai Karate​

 • Beslutsdatum​: 2017-05-29
  Giltigt: 19-21 juli 2018
  Övrig information: Turnering med matcher i Kimura Shukokai Karate i Stockholm den 19-21 juli 2018
  Beslut diarienummer: 216-2147-2017PDF

WKF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Karateförbundet

Svenska Kampkonstförbundet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Karateförbundet

 • Beslutsdatum: 2018-01-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin karate. Regeländringar i regelverket "Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska Karateförbundet".
  Beslut diarienummer: 216-6556-2017länk till annan webbplats
 • Beslutsdatum: 2014-05-02
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Mästerskap Kyokushin karate.
  Beslut diarienummer: 216-2091-2014 PDF

 • Beslutsdatum: 2014-04-14
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin karate lättkontakt junior och lättkontakt senior samt semikontakt junior klass 2–3 och semikontakt senior enligt regelverket ”Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska karateförbundet”.
  Beslut diarienummer: 216-2021-2014 PDF

 • Beslutsdatum: 2012-04-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down.
  Beslut diarienummer: 216-2313-2012PDF

Swedish Karate Kyokushinkai

Svenska Kickboxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2020-06-23
  Giltigt: Tills vidare
  Övrigt: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1
  Beslut diarienummer: 216-2723-2020PDF

 • Beslutsdatum: 2019-10-04
  Giltigt: Tills vidare
  Övrigt: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1 samt Kick-Light och Junior Kickboxning. Beslut om nytt villkor.
  Beslut diarienummer: 216-4799-2019PDF

 • Beslutsdatum: 2018-11-11
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1-style samt Kick-Light och Junior Kickboxning. Avslag i del av ansökan som rör tävlande med hörselnedsättning.
  Beslut diarienummer: 216-4734-2018PDF
 • ​Beslutsdatum: 2017-02-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1-style samt Kick-Light och Junior Kickboxning​
  Beslut diarienummer: 216-6248-2016PDF

 • Beslutsdatum: 2016-09-15
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Full contact och Light contact
  Beslut diarienummer: 216-4238-2016PDF

 • Beslutsdatum: 2015-09-29
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i professionell kickboxning, A- och B-klass och A-klass full pro med förlängd matchtid om högst 15 minuter, fem ronder à tre minuter
  Beslut diarienummer: 216-4214-2015 PDF

 • Beslutsdatum: 2010-05-04
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning.
  Beslut diarienummer: 216-00746-2010 PDF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2007-01-10
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i ju-jutsu, karate (kumite), kendo, naginata, kickboxning och shootfighting.
  Beslut diarienummer: 216-15339-2006PDF

SKA Nordmark

Svenska MMA förbundet

Svensk professionell MMA

Svenska MMA förbundet

Svensk amatör MMA

Svenska MMA förbundet

Internationell professionell MMA

Svenska MMA förbundet

Internationell amatör MMA

Svenska MMA förbundet

Svenska Budo - och Kampsportsförbundet

Svenska MMA Förbundet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet

 • Beslutsdatum: 2014-10-08
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Regeländringar avseende matcher i icke olympiskt taekwondo ITF kamp.

  Ingen verksamhet bedrivs enligt detta tillstånd efter 2016-09-15, då Svenska ITF Förbundets tillstånd dnr 216-2932-2016 trädde i kraft. Tillstånd dnr 216-4829-2014 kommer att upphöra att gälla efter att tillståndshavarens egenrapport för verksamhetsåret 2016 inkommit och godkänts av länsstyrelsen.
  Beslut diarienummer: 216-4829-2014PDF
 • Beslutsdatum: 2013-05-15
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Hapkido.
  Beslut diarienummer: 216-1529-2013PDF

 • Beslutsdatum: 2012-01-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i WTF kamp, avslag för bland annat avancerade kadetter, 30 sekunder rondvila och dispensmöjligheter.
  Beslut diarienummer: 216-6030-2011PDF

 • Beslutsdatum: 2009-03-11
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Klubbmästerskap.
  Beslut diarienummer: 216-23454-2008PDF

 • Beslutsdatum: 2008-06-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Ändring av åldersklasser i WTF.
  Beslut diarienummer: 216-11055-2008PDF

 • Beslutsdatum: 2006-12-14
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i ITF och WTF.
  Beslut diarienummer: 216-16113-2006PDF

Svenska ITF Förbundet

Svenska Taekwondo Unionen

Svenska Muaythai Förbundet (Svenska Thaiboxningsförbundet)

 • Beslutsdatum: 2018-12-20
  Giltigt: Tidsbegränsat till 2020-12-31. C-klass medges tillstånd tills vidare. Avslag i del av ansökan som gäller funktionsnedsättning samt tillståndets giltighetstid.
  Övrig information: Matcher i fullkontakt - Muaythai A-klass, B-klass, IFMA-klass, C-klass
  Beslut diarienummer: 216-6684-2018PDF

Svenska Kung Fu & Wushuförbundet

Så arbetar vi med tillstånd för kampsportsmatcher

Arbetet med tillstånd för kampsportsmatcher är fördelat mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Kampsportsdelegationen. Länsstyrelsen i Örebro län utför tillsyn för att se till att kampsportsmatcher utförs i enlighet med de tillstånd som utfärdats. Kampsportsdelegationen prövar ansökningar om tillstånd att anordna kampsportsmatcher och beslutar om sanktioner. Kampsportsdelegationen finns vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för att:

 • ta emot och handlägga ansökningar/anmälningar
 • utföra tillsyn av kampsportsmatcher
 • upprätta polisanmälan vid misstanke om brott mot kampsportslagen
 • lämna förslag på beslut till kampsportsdelegationen
 • ha kontakt med allmänheten och media.

Kampsportsdelegationen ansvarar för att:

 • pröva tillstånd
 • besluta om sanktioner
 • meddela varningar
 • återkalla tillstånd, helt eller delvis.

Kampsportsdelegationen består av:

 • en ordförande, samt en ersättare
 • en mediciniskt sakkunnig, samt en ersättare
 • en sakkunnig i idrott, samt en ersättare.

Vilka som ingår i kampsportsdelegationen

Tabellen beskriver vilken roll personen har i kampsportsdelegationen, personens namn, vilken organisation som har utsett personen att vara med i delegationen, och vilken yrkesmässig bakgrund personen har som gör den lämplig att vara med i delegationen.

Roll

Person

Utsedd av

Bakgrund

Ordförande

Christian Groth

Regeringen

Kammarrättslagman, Kammarrätten Stockholm

Ersättare för ordförande

Anne Sjöblom

Regeringen

Kammaråklagare, Åklagarkammaren Uppsala

Medicinskt sakkunnig

Albert Hietala

Länsstyrelsen

Specialist inom neurologi vid Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ersättare för medicinskt sakkunnig

Jan Lexell

Länsstyrelsen

Överläkare för Neurologi och Rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds Universitet.

Sakkunnig i idrott

Michael Sjölin

Länsstyrelsen

Domare både nationellt och internationellt inom Kickboxning och Wushu.

Ersättare för sakkunnig i idrott

Tomas Eriksson


Verksam som President i det Internationella Innebandyförbundet och ledamot av Riksidrottsstyrelsen.

Kontakta kampsportsdelegationen

Om du har frågor som riktar sig till Kampsportsdelegationen kontaktar du Länsstyrelsen i Örebro län.

Tillsyn av kampsportsmatcher och kampsportsförbundens ansvar

Länsstyrelsen i Örebro län utövar tillsyn av kampsportsmatcher. Det innebär att vi kontrollerar att kampsportsmatcher anordnas enligt tillstånd och villkor i besluten.

Vi utövar tillsyn av matcher som fått tillstånd. Vi har rätt att närvara vid kampsportsmatcherna och har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Om tillståndshavaren bryter mot tillståndet och villkor kan Länsstyrelsen besluta om att överlämna ärendet till kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen prövar om tillståndet ska återkallas, helt eller delvis, eller om en varning ska meddelas.

Kampsportsförbundens ansvar

För organisationer som har meddelats tillstånd för viss tid eller tills vidare kommer Länsstyrelsen i sitt tillsynsarbete i första hand att kontrollera att organisationen sköter egenkontrollen av de kampsportsmatcher som anordnas inom organisationen.

Det är den organisation som beviljats ett generellt tillstånd som ansvarar för att arrangörer som är knutna till organisationen följer tävlingsregler och säkerhetsrutiner vid anordnandet av kampsportsmatcher.

Kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart

Att anordna kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart och ligger i första hand under polismyndighetens ansvarsområde.

Den som lämnar felaktiga uppgifter i en ansökan, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även den som deltar, ekonomiskt understödjer en match, upplåter lokal eller tjänstgör som domare eller sekond vid sådan match kan dömas till böter. Detsamma gäller för den som i egenskap av manager ingår avtal om anordnande av kampsportsmatch utan tillstånd.

Kampsport enligt lagen

Kampsport enligt lagens mening tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren.

Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00