Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tar beslut om tillstånd för bilskrotningsföretag. Vi kontrollerar bland annat att:

  • din anläggning uppfyller kommunens miljökrav
  • du har bygglov för anläggningen
  • du har tillstånd för verksamheten.
  • Personbevis i de fall en fysisk person ansöker om auktorisation.
  • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation.
  • Bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd. Beviset får du av Bolagsverket.
  • Bevis om att sökanden inte har förvaltare. Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
  • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du inte har något beslut kan du bifoga en kopia av den anmälan du skickat in.
  • Kopia av meddelat bygglov, inklusive karta, för verksamheten, eller kopia av arrendekontrakt.
  • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska bifogas.
  • Namn och personnummer, personbevis bifogas, för den eller de personer som ska utfärda skrotningsintyg.

  Kontakt

  Juridikenheten

  Avdelningen för stöd och utveckling

  Telefon 010-224 90 00 (växel)