Vigselförättare

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Vill du bli vigselförrättare?

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare.

Du behöver ha kunskap om

  • tillämplig lagstiftning
  • hur en vigsel ska gå till
  • hindersprövning
  • de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln

Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige.

Länsstyrelsen kan utse vigselförrättare för ett enstaka tillfälle, vid särskilda omständigheter.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av länsstyrelsen med 110 kr för en vigsel och sedan ytterligare 30 kr per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Vigselförrättare i Västmanlands län

Här kan du se länets vigselförrättare uppdelat på kommun.

Du beställer oftast tid för vigsel direkt hos vigselförrättaren. Men i vissa kommuner kan du boka tid hos kommunen.

Per-Olov Nilsson
Kenneth Dalberg
Liisa Pettersson
Olle Ytterberg
Agneta Bode (t.o.m. 2018-12-31)
Mats Öhgren (t.o.m. 2018-12-31)
Jerker Parksjö (t.o.m. 2018-12-31)
Kristina Theiler Johansson (t.o.m. 2018-12-31)
Jonna Lindman (t.o.m. 2018-12-31)
Andreas Silversten (t.o.m. 2018-12-31)

Stig Henriksson
Marino Wallsten (t.o.m. 2018-12-31)
Anders Kilström (t.o.m. 2018-12-31)
Anna Hötzel (t.o.m. 2018-12-31)
Ann-Christine Andersson (t.o.m. 2018-12-31)
Eleonor Wikman (t.o.m. 2018-12-31)
Gustav El Rachidi (t.o.m. 2018-12-31)

Agneta Ivemyr
Rolf Hahre
Catarina Pettersson
Carin Becker-Åström
Madeleine Ahlqvist (t.o.m. 2018-12-31)
Lillemor Quist (t.o.m. 2018-12-31)
Hans Strandlund (t.o.m. 2018-12-31)
Reijo Tarkka (t.o.m. 2018-12-31)

Hans Westin
Per Strengbom
AnnMarie Andersson
Göran Svedberg
Eva Kristina Andersson (t.o.m. 2018-12-31)
Madelene Fager (t.o.m. 2018-12-31)
Thomas Göransson (t.o.m. 2018-12-31)

Elizabeth Salomonsson
Olof Johansson
Roger Eklund
Andreas Trygg (t.o.m. 2018-12-31)
Iván Czitrom (t.o.m. 2018-12-31)
Anne Tjernberg (t.o.m. 2018-12-31)
Karina Tikkanen (t.o.m. 2018-12-31)
Ewa Nilsson (t.o.m. 2018-12-31)
Birgitta Andersson (t.o.m. 2018-12-31)

Kent Persson
Arne Pettersson
Linnéa Landerstedt
Eva Pålsson
Kenneth Östberg
Gunilla Persson
Majja Neverland
Åsa Eriksson (t.o.m. 2018-12-31)
Sten Nordström (t.o.m. 2018-12-31)

Lena Hjelm-Wallén
Bengt Ericsson
Jan-Olof Friman
Jenny Nolhage (t.o.m. 2018-12-31)
Elisabet Pettersson (t.o.m. 2018-12-31)

Anna-Lena Pligg
Åsa Gråberg
Carina Sándor
Nettan Roth (t.o.m. 2018-12-31)

Kia Ericson
Britt-Inger Fröberg (t.o.m. 2018-12-31)
Tobias Nordlander (t.o.m. 2018-12-31)
Frank Pfeiler (t.o.m. 2018-12-31)
Benny Andersson (t.o.m. 2018-12-31)
Didrik af Burén (t.o.m. 2018-12-31)
Seija Blefors Edqvist (t.o.m. 2018-12-31)

Minoo Akhtarzand
Håkan Wåhlstedt
Ingemar Lindbergh
Gunnar Stenberg
Maria Dellham
Peter Lindström
Ann-Marie Holmquist
Ulla Persson
Elisabeth Unell
Andreas Porswald
Sari Olausson
Ann-Marie Alvarsdotter (t.o.m. 2018-12-31)
Lars Kallsäby (t.o.m. 2018-12-31)
Mats Ågren (t.o.m. 2018-12-31)
Hannes Magnergård (t.o.m. 2018-12-31)
Hans Stergel (t.o.m. 2018-12-31)
Caroline Närhi (t.o.m. 2018-12-31)
Lucas Femtler Reuterstig (t.o.m. 2018-12-31)
Anders Teljebäck (t.o.m. 2018-12-31)
Qla Zetterberg (t.o.m. 2018-12-31)
Roger Haddad (t.o.m. 2018-12-31)
Anna Hård af Segerstad (t.o.m. 2018-12-31)
Kenneth Holmstedt (t.o.m. 2018-12-31)
Caroline Lilja (t.o.m. 2018-12-31)
Fredrik Kadesjö (t.o.m. 2018-12-31)
Åsa Coenraads (t.o.m. 2018-12-31)
Staffan Jansson (t.o.m. 2018-12-31)

Kontakt

Juridikenheten

Avdelningen för stöd och utveckling

Telefon 010-224 90 00 (växel)