Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Har du skyddad identitet och har tappat bort ditt röstkort?

Om du har skyddad identitet är det bara Länsstyrelsen som kan ge dig en utskrift av dubblettröstkort. Du hämtar det på Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås

Öppettider
Måndag – Fredag: kl. 8-16 lunchstängt kl. 11.45-12.45

Extra öppettider
Lördag 1 sept: kl. 10.00-14.00
Söndag 2 sept: kl. 10.00-14.00

Lördag 8 sept: kl. 10.00-16.00
Söndag 9 sept: kl. 10.00-20.00

För att komma i kontakt med handläggare under öppettiderna på helgerna vänligen ring 010-224 93 00 så kommer vi och öppnar.

Beställda valsedlar 2018

I nedanstående länkar kan du hitta vilka partier och kandidater som anmält sitt deltagande till respektive val.


Val till riksdagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Val till landstingsfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Val till kommunfullmäktige i de olika kommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer efter valdagen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter att valet avslutats tar vi emot samtliga valsedlar från kommunernas valnämnder.

Valsedlarna räknas och kontrolleras

Klockan 8.00 dagen efter valet börjar vi att räkna länets alla valsedlar. Vi tittar extra noga på de valsedlar som i vallokalen blivit underkända, och bedömer om de ska godkännas eller inte. Vi tittar också på de valsedlar som blivit godkända för att se om de av någon anledning ska underkännas.

Det slutliga valresultatet

Räkningen av röster publiceras löpande på Valmyndighetens webb.

Hur länge räknar vi röster?

Vi kommer att räkna de röster som kommit in i ungefär en vecka efter valdagen.

Använd dig av valsimulatornlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på valnatten för att ta reda på hur många röster ett visst parti behöver för att få mandat.

Valet får inte hindras eller påverkas

Länsstyrelserna ska bidra till att valet 2018 genomförs så att grundläggande demokratiska värden som fria, hemliga och direkta val skyddas. Valets genomförande och resultat får inte hindras eller påverkas.

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
 • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen.
 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.


Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet utifrån. Länsstyrelserna samverkar för att säkerställa att valet 2018 genomförs säkert och öppet.

Våra råd till medborgarna

 • Var källkritisk till det du läser, ser och hör. Vem står bakom nyheten? I vems intresse sprids den?
 • Tänk IT-säkerhet. Var uppmärksam på olika försök att kapa konton i sociala medier och liknande.
 • Använd dina demokratiska rättigheter – rösta.


Uppdrag: skydda valet

En film från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna.

Det slutgiltiga resultatet kan du ta del av på Valmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt