Krisberedskap

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • Mediciner
 • Förbandslåda
 • Tvättlappar
 • Filtar
 • Sovsäckar
 • Varma kläder
 • Torrvaror
 • Konserver
 • Vattendunkar
 • Friluftskök
 • Batteriradio
 • Ficklampor
 • Stearin- och värmeljus
 • Tändstickor och tändare
 • Brandsläckare
 • Viktiga nummer
 • Kontanter

Flera bra och konkreta tips finns på dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Informationsmaterial med tips för din hemberedskap

Länsstyrelsen har tagit fram några enkla trycksaker med tips för din hemberedskap. Skriv gärna ut och använd materialet!

Broschyr med tips om hemberedskapPDF

Illustrerad checklista för hemberedskap i A4-formatPDF

Illustrerad checklista/affisch i A2-formatPDF

Foto av en krislåda

Länsstyrelsens webbplats är navet

Under en samhällsstörning eller vid en större extraordinär händelse publicerar vi fakta och information på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/vastmanlandlänk till annan webbplats med tydlig ingång direkt på startsidan. Du ska få korrekt och uppdaterad information om situationen och läget med tydliga länkar och kontaktuppgifter till mer händelsespecifik information.

Sociala medier

Vi använder Twitter https://twitter.com/LstVastmanlandlänk till annan webbplats för att förstärka och dela vidare information från andra, samt hänvisa till uppdaterad information.

Via Facebook https://www.facebook.com/LansstyrelsenVastmanland/länk till annan webbplats har vi större möjlighet att upprätthålla dialog, svara på frågor och dela information, t ex dela vidare inlägg från andra aktörer.

Genom YouTube https://www.youtube.com/user/LansstyrelsenVastmanlänk till annan webbplats kan vi vid behov ladda upp och visa material. Skulle vi själva behöva webbsända i realtid så kan vi göra det via Facebook eller YouTube.

Media

Media är en mycket viktig kanal vid samhällsstörningar. Vi kan nå ut via media genom till exempel pressmeddelanden eller presskonferenser. Sveriges Radio P4 Västmanlandlänk till annan webbplats är beredskapskanal, så lyssna på den om något händer i vårt län.

Övriga viktiga informationskanaler

113 13länk till annan webbplats

Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Här hittar du samlad och bekräftad information från Sveriges myndigheter vid kriser.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • Via radio och TV.
 • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • Som notis i Sveriges Radios app SR Play

I vissa fall används även: 

 • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Via sms till din mobil om den är registrerad i det drabbade området, eller om den används i närheten.

Nås du av ett VMA, så följ de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning med tyfoner

För det mesta förmedlas VMA via radio och TV, men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Det är utomhussignalerna som testas var tredje månad.

Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.

Hör du en sådan utomhusvarningssignal ska du: 

 • Gå inomhus
 • Stänga fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller i sociala medier eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Läs mer på dinsäkerhet.selänk till annan webbplats!

Källa: Krisinformation.se

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

I Västmanlands län är det kommunernas räddningstjänster som beslutar om eldningsförbud. 

För mer information kontakta respektive räddningstjänst, eller använd appen "Brandrisk ute" som uppdateras varje dygn.

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.  Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play. Om appen Brandrisk Ute på Din Säkerhet.selänk till annan webbplats

Skogsbrandsbevakning med flyg

Under sommaren genomförs skogsbrandsbevakning med flyg på uppdrag av Länsstyrelsen.      

​Skogsbrandsbevakning med flyg utförs på beslut av Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap. Det finns två flygslingor:

Ordinarie slinga
Johannisbergs flygplats – Arboga – Heds kyrka – Hedkärra (Oti vägskäl) – Möklinta – Sala – Seglingsberg – Johannisberg flygplats.

Södra slingan
Johannisbergs flygplats – Arboga – Skogstorp – Stallarholmen – Johannisbergs flygplats

Översvämningar inträffar då marken är vattenmättad och inte kan ta hand om det överskott som kommer i form av mycket regn eller snösmältning. Andra faktorer som kan påverka risken för översvämning är markens förmåga att absorbera vatten, dagvattensystemens kapacitet, havet och sjöarnas nivå, tappningsmängder vid dammar samt de vindar som råder.                        

Länsstyrelsens roll är att samordna de organisationer och aktörer som kan beröras av en översvämning. Detta sker i så kallade älvsamordningsgrupper som träffas regelbundet och som sammankallas vid behov. En älvsamordningsgrupp arbetar med avrinningsområdet som geografiskt område och består exempelvis av länsstyrelser, kommuner, räddningstjänster, vattenreglerare, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SMHI.

Läs mer om älvsamordningsgrupperna härlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen följer prognoser och varningar gällande väder och vatten från SMHI, som en förberedande åtgärd för en eventuell översvämning.

Du har ett grundläggande ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en översvämning. Det är först när du inte klarar av att hantera händelsen som det offentliga går in och stöttar dig.

Hur kan du förbereda dig?

Bor du låglänt nära vatten kan det vara bra ha att ha en viss beredskap för att lindra konsekvenserna om vattnet börjar stiga. Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.

Här hittar du SMHI:s väderprognoserlänk till annan webbplats

Din kommun kan också ge information om hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Många gånger lägger kommunen ut information på sin webbplats.

Här finns tips på hur du kan skydda din fastighet:
Skydda din fastighet mot översvämningarlänk till annan webbplats

Bygg översvämningsskydd

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Man kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det du tycker är viktigast. Ta bort barriären så snart översvämningsrisken är över.

Praktisk information om hur du bygger översvämningsskyddlänk till annan webbplats

Vissa åtgärder kräver tillstånd

Du behöver inte tillstånd att bygga tillfälliga vallar runt din fastighet om det invallade området är mindre än 500m2. Men bygger du vallar för att varaktigt skydda ett område mot översvämningar kräver det tillstånd. Med varaktigt skydd menar vi en period som sträcker sig längre än ett år.  

Bygger du vallarna i ett vattenområde, ett område som vissa tider på året är täckt med vatten som exempelvis våtmarker eller en strandkant, räknas det som en vattenverksamhet. Det innebär att du behöver göra en anmälan om storleken på det invallade området är större än 500 m2.

Ett område som översvämmas vid ett extremt vattenstånd räknas inte som ett vattenområde.  

Är du osäker på vad som gäller i ditt fall kan du kontrollera med Länsstyrelsen om dina tänkta åtgärder är tillstånds- eller anmälningspliktiga.  

Skicka din anmälan till vastmanland@lansstyrelsen.se
Beskriv vad, var och hur du tänker bygga vallen. Bifoga gärna en kartskiss.

Kontakt

Funktionen för samhällsskydd och beredskap

Telefon 010-224 90 00 (vxl)