Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2023 – 2024

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelser och centrala myndigheter ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om två år. De ska ses över vid behov, dock minst en gång varje år. Tillsyns-vägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning. Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsyns¬myndigheterna i länet. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2023 – 2024 omfattar de kapitel i miljöbalken där avdelningarna för miljö respektive naturvård inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för tillsynsvägledningen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=184&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss