Kulturmiljöunderlag Västerås innerstad - delområde väst

Detta kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad, delområde väst, är ett kunskapsunderlag som översiktligt beskriver bebyggelsehistoria och visar vilka byggnader och områden som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kunskapsunderlaget ska fungera som ett stöd vid planering och bygglovshandläggning och är framtaget inom ett samverkansprojekt mellan Västerås stad, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län under 2017–2021. Underlaget omfattar Västerås innerstad, Skallberget, Viksäng och Hammarby.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=203&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss