Vattenanknutna kulturmiljövärden - Kolbäcksåns avrinningsområde

Länsstyrelsen i Västmanland har mellan åren 2012-2014 arbetat med att ta fram kulturhistoriska kunskapsunderlag för Västmanlands prioriterade vattendrag. Projektets effekt förväntas bli en förbättrad kunskap om de vattenanknutna kulturhistoriska värdena, vilket bidrar till att hitta lösningar för att ta tillvara kulturmiljövårdens intressen vid konkreta åtgärdsförslag. I denna rapport behandlas Kolbäcksåns avrinningsområde. Målet är att de avrinningsområdesvisa rapporterna ska göra det möjligt för för kulturmiljövården att hitta kompromisser och möjliggöra avvägningar mellan intressen i samband med åtgärder i vattendragen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2013_26&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss