Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Program för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2021-2026

I detta program redovisas samlat de delprogram och undersökningar som Länsstyrelsen i Västmanlands län bedömt bör prioriteras under den kommande programperioden. För att den regionala miljöövervakningen ska fortsätta vara relevant och svara mot aktuella miljöproblem och samhällets önskemål, ska vart sjätte år en översyn av miljöövervakningsprogrammen göras. Denna revidering är den fjärde i ordningen för Västmanlands läns del, och liksom för sex år sedan har vissa omprioriteringar jämfört med tidigare programperiod fått göras; några nya delprogram tillkommer medan andra avslutas. De flesta delprogram känns ändå igen från tidigare perioder, vilket förstås är en fördel med tanke på det stora värdet av långa tidsserier.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2021_04&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss