Övergripande riktlinjer för användning av viltskademedel 2021-2023

Denna handlingsplan ska gälla som övergripande riktlinjer för bidrag och ersättningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Riktlinjerna gäller tills vidare. Dessa ska årligen utväderas och vid behov uppdateras. Riktlinjerna ska vara stöd och vägledning för Länsstyrelsen vid frågor gällande användning av viltskademedel i länet. När Naturvårdsverket uppdaterar de nationella riktlinjerna implementeras de i länets riktlinjer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2021_06&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss