Bostadsmarknadsanalys 2021 Västmanlands län

Bostadsbyggandet låg på en fortsatt hög nivå under 2020. Under året färdigställdes drygt 1 300 bostäder i Västmanland. Trots den höga byggtakten bedömer åtta av länets kommuner att de har underskott på bostäder. De faktorer som flest kommuner framhåller som begränsar bostadsbyggandet är brist på attraktiv planlagd mark, höga produktionskostnader och svårigheter för privatpersoner att få lån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2021_07&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss