Plan för tillsynsvägledning för byggnadsväsendet 2021–2023

Den byggda miljön är ramen för vårt dagliga liv. För att bebyggelsen ska vara långsiktigt hållbar, sund och tillgänglig för alla ställer samhället krav genom lagar, förordningar och föreskrifter. För att säkerställa dessa krav behövs det tillsyn. Tillsyn är en självständig efterhandsgranskning av att lagar och föreskrifter följs. Byggnadsnämndernas tillsyn omfattar bland annat ovårdade tomter och byggnader, olovligt byggande och skyltar. Länsstyrelsens uppgift är att ge kommunerna vägledning i deras tillsynsarbete. Enligt plan- och byggförordningen ska länsstyrelsen ha en plan för sin tillsynsvägledning. Den ska omfatta tre år och vid behov revideras. Det här är länsstyrelsen i Västmanlands tillsynsvägledningsplan för 2021–2023.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2020_16&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss