Bostadsmarknadsanalys 2020

Länsstyrelsen i uppdrag att varje år analysera länets bostadsmarknad och presentera analysen i en skriftlig rapport. Rapporten ska även innehålla en redovisning av hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och hur Länsstyrelsen lever upp till lagkravet om att ge kommunerna råd, information och underlag för planeringen av bostadsförsörjningen samt verka för att en mellankommunal samordning ska komma till stånd. Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys grundar sig till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät 2020. Enkäten besvarades av kommunerna i slutet av 2019 och i början av 2020, innan coronapandemin. Bostadsmarknadsanalysen bygger också på statistik från SCB och länsstyrelsens kontinuerliga dialog med kommunerna under året.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2020_07&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss