Klimatstrategi för Västmanlands län 2019

Länsstyrelsen har på regional nivå ett regeringsuppdrag att främja, samordna och leda klimatarbetet i länet. En del i det uppdraget är att ta fram en klimatstrategi för Västmanland. För att återspegla Länsstyrelsens ansvarsområden samt de två spåren i klimatarbetet, omfattar Klimatstrategi för Västmanlands län både begränsad klimatpåverkan och energiomställning samt anpassning till ett förändrat klimat. Dessa två angreppssätt är viktiga för länets möjligheter till utveckling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2019_08&context=23