Var ska vi börja? - Prioritering av bebyggelse

Rapport om prioritering av bebyggelse utifrån lag om allmänna vattentjänster och skyddsvärda vattenförekomster. I Västmanland finns 92 utpekade områden med samlad bebyggelse av sådan omfattning att ett kommunalt ansvar kan föreligga att förse området med vattentjänster. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för att kommunerna uppfyller sitt ansvar att förse sådana områden med vattentjänster. Denna rapport har tagits fram för att vara ett underlag för kommunerna i deras långsiktiga VA-planering. Rapporten kommer även ligga till grund för Länsstyrelsens planering av tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Planfrågor - PBL
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2018_04&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss