Rödlistade och sällsynta kärlväxter i Västmanlands län

Intresset för kärlväxter, d.v.s. lummer-, fräken-, ormbunks- och fröväxter, är stort i Västmanland, liksom i resten av landet. Inte ”bara” för deras egen skull, utan också för vad de olika arterna kan säga oss om tillståndet och utvecklingen i miljön i stort. Vissa arter minskar i antal och utbredning medan andra ökar, antingen det nu beror på förändrad markanvändning, förändrat klimat, eller faktorer som ännu är helt okända för oss. Den svenska floran får också årliga till-skott med nya arter, oftast med människans hjälp, och några av dessa kan bli all-varliga konkurrenter till inhemska arter och kraftigt omvandla sina växtmiljöer. Det är därför angeläget att följa utvecklingen för våra kärlväxter, främst för de som bedöms minska och därför har förts upp på den nationella rödlistan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=U_2018_05&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss